Zorgtoeslag

Wie voor de zorgtoeslag in aanmerking komt, kan maandelijks een vergoeding krijgen van de overheid, voor de kosten van de zorgverzekering. Veel mensen denken niet in aanmerking te komen voor zorgtoeslag. Toch kan het lonen om zorgtoeslag aan te vragen. Je hebt op meer recht dan je denkt.

Aanvragen

Iedere alleenstaande van achttien jaar of ouder, met een maximuminkomen tot 29.562 euro per jaar, heeft recht op zorgtoeslag. Voor samenwonenden geldt een maximum van 37.882 euro per jaar. De overheid gaat daarbij uit van het inkomen van het koppel. Stel dat je samen woont met je vriend(in). In zo’n geval kijkt de overheid naar zowel jouw inkomen, als dat van je vriend(in).

Zorgtoeslag wordt niet automatisch uitgekeerd. Je kunt zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Neem dan contact op met de Belastingdienst, of vraag een aanvraagformulier aan op Toeslagen.nl.

Voorschotbeschikking

In deze voorschotbeschikking lees je hoeveel toeslagen u jaarlijks als voorschot krijgt. Dit bericht wordt thuisgestuurd. Jaarlijks ontvang je 1 voorschotbeschikking, waarop alle toeslagen staan. Deze ontvangt de verzekerde als zij een toeslag aanvraagt, de toeslag stopzet, of een wijziging doorgeeft.

Definitieve berekening

Aan het eind van het eerste jaar, krijg je een definitieve berekening. Deze berekening geeft aan hoeveel voorschot je hebt ontvangen en hoe hoog het toeslagbedrag uiteindelijk is.

Het kan zijn dat je te weinig toeslag hebt gekregen. Dan krijg je het geld dat u nog tegoed hebt, in 1 keer op de rekening. 

Andersom kan ook het geval zijn: dat je teveel hebt ontvangen. Dan ontvang je een terugvorderingsbeschikking. Die sommeert je de teveel ontvangen toeslag terug te betalen.

Zorgtoeslag voor kinderen

In Nederland kennen we geen systeem waarin zorgtoeslag voor kinderen geldt. Omdat kinderen tot achttien jaar gratis zijn meeverzekerd, hebben zij geen recht op zorgtoeslag.

De hoogte van de zorgtoeslag

Een alleenstaande heeft recht op maximaal 88 euro per maand aan zorgtoeslag. Voor een stel geldt 171 euro per maand. Wie een laag inkomen heeft, zal meer zorgtoeslag ontvangen. Daar gelden uiteraard weer maximale inkomens voor.

Verdien je als alleenstaande minder dan 30.939 euro per jaar of minder? Of woon je samen en verdien je samen minder dan 42.438 euro per jaar of minder? Dan heb je recht op extra toeslag. Voor gezinnen onder de 21.139 euro, geldt de maximale zorgtoeslag.
Door een proefberekening te maken op Toeslagen.nl, kom je erachter hoe hoog de zorgtoeslag zal zijn.

Aandachtspunten

Het is belangrijk om zelf een schatting te maken van het toetsingsinkomen. Hier wordt om gevraagd door de belastingdienst. Om dit inkomen te controleren, vraagt de belastingdienst om de laatste aanslag inkomstenbelasting of de jaaropgaaf. De werkgever weet hier meer over.

Stel dat je persoonlijke situatie wijzigt. Dan is het belangrijk om dit onmiddellijk door te geven aan de Belastingdienst. Het is verplicht om een nieuwe berekening van het toetsingsinkomen te maken. Wie bij de belastingaangifte specifieke zorgkosten heeft opgegeven, moet extra goed opletten. Het kan namelijk zijn dat u meer zorgtoeslag ontvangt, dan gerechtigd. Je loopt dan het risico terug te moeten betalen.

Wanneer wordt de zorgtoeslag uitbetaald?

De overheid stort de zorgtoeslag in de voorafgaande maand. Als je bijvoorbeeld in juli de zorgkosten moet betalen, ontvang je zorgtoeslag in juni. Voor het lopende jaar is zorgtoeslag op ieder moment aan te vragen. Toeslag achteraf aanvragen kan tot 1 april van het jaar dat volgt.

Vastgelopen?

Wie problemen heeft met het invullen van het aanvraagformulier, kan hulp vragen. Daar zijn hulp- en informatiepunten voor bij de gemeente. Wellicht vind je een antwoord op Toeslagen.nl.

Het inkomen stijgt

Als het inkomen stijgt, zal je zorgtoeslag moeten terugbetalen. Het is raadzaam om het bedrag voor de zorgtoeslag dan op een andere rekening te zetten. Dan blijft het bedrag beschikbaar.

Automatisch

Liever geen papieren rompslomp? Dan kan het verstandig zijn om de zorgtoeslag automatisch naar de zorgverzekeraar te laten overschrijven. Voor wie de zorgverzekeraar op onregelmatige momenten betaalt, is het juist beter om handmatig de zorgtoeslag over te maken. De bank weet hoe je een vaste overschrijving kunt regelen.

Terugbetalen

Het kan zijn dat je een teveel aan toeslag hebt gekregen. Dan krijg je automatisch bericht, waarin wordt beschreven hoeveel je moet terugbetalen. Deze brief heet de terugvorderingsbeschikking. Dat bedrag kan in één keer worden voldaan, maar de Belastingdienst doet meestal ook niet moeilijk over een betalingsregeling.

Terugbetalen kan op meerdere manieren. Namelijk door óf maandelijks een bedrag te betalen, of door de zorgtoeslag te verrekenen met de huidige toeslag. In dat geval ontvang je voor enkele maanden minder zorgtoeslag.

Denk er om, om in het geval van terugbetaling op tijd de rekening te voldoen. Op de terugvorderingsbeschikking staat een uiterste betaaldatum. Anders betaal je rente vanaf de vervaldatum.

Controle

De Belastingdienst controleert op de zorgtoeslag. Dat doet deze instantie zodat iedere verzekerde krijgt waar hij of zij recht op heeft. De Belastingdienst kijkt regelmatig of jouw gegevens wel kloppen met die van de gemeente, zorgverzekeraar of verhuurder. Als de Belastingdienst een te grote afwijking constateert, neemt deze dienst contact met je op. Dan moet je extra informatie verschaffen.

Bezwaar

Wie meent de zorgtoeslag niet terug te hoeven betalen, of het gevoel heeft onrecht aangedaan te worden, kan bezwaar maken. In dat geval krijgt de bezwaarder een uitstel van betaling. Uiteindelijk volgt er dan een uitspraak. Het kan zijn dat u moet terugbetalen.

De Belastingdienst heeft een website opgezet met uitgebreide informatie over de zorgtoeslag. Zo staan er allerlei specifieke gevallen vermeld.

Zorgverzekering

Geld toekrijgen van de staat helpt de meeste mensen al om beter overweg te kunnen met de kosten van de zorgverzekering.

Iets anders om de kosten te verlagen is heel simpel ieder jaar de moeite nemen om de premie te vergelijken. Meestal zit er tussen de dekking van de zorgverzekering niet veel verschil, maar soms toch wel als het gaat om de te betalen maandelijkse premie.

Vergelijk de zorgverzekeringen dan ook, om ook hieruit het meest profijt te halen, en betaal niet te veel.